Biuro
konstrukcyjne
Budowa
stanowisk
Automatyzacja
i robotyzacja
REALIZACJE

Inwertorowe stanowisko typu SG-2/1x160/MF do zgrzewania koszy metalowych o różnych wymiarach

Stanowisko zaprojektowano w formie kiosku zabudowanego osłonami stałymi oraz ruchomą frontową osłoną z naciskową listwą bezpieczeństwa chroniąca operatora.

Po zamontowaniu wybranego przyrządu, wybraniu odpowiedniego programu zgrzewania oraz ręcznym załadunku metalowego kosza operator uruchamia cykl. Zgrzewanie jest realizowane przez dwie obrotowe głowice z siłownikami o maksymalnej sile nacisku 730 daN (przy 6 bar). W tylnej części stanowiska umieszczono transformator inwertorowy 1000 Hz o mocy 160 kVA (P-50%) produkcji TECNA. Po zgrzaniu naroży kosza przez głowicę z zaokrągloną elektrodą, następuje operacja zgrzewania prostych odcinków siatki głowicą o prostej elektrodzie. Właściwą pozycję zgrzewania zapewnia stół CNC z możliwością ruchu w osi X oraz Y.

Do sterowania urządzeniem służy nadrzędny system PLC firmy Siemens. W przedniej części urządzenia znajduje się panel operatorski HMI. Do sterowania parametrami zgrzewania wykorzystano sterownik TE700 firmy TECNA, który pozwala na sparametryzowanie programów zgrzewania nawet dla 300 różnych koszy.