Biuro
konstrukcyjne
Budowa
stanowisk
Automatyzacja
i robotyzacja
REALIZACJE

Zautomatyzowane stanowisko typu ST-3/-CNC do przypawania kołków

Zautomatyzowane stanowisko typu ST-3/-CNC zaprojektowano tak, aby umożliwiało przygrzewanie różnych rodzajów trzpieni, w dowolnej konfiguracji, do blach stalowych o różnych wymiarach i kształtach. Stanowisko wyposażono w trzy głowice przygrzewające, zaopatrywane przez wibracyjne podajniki kołków i kondensatorowe źródła prądowe zainstalowane w tylnej części stanowiska. Zakres przypawanych kołków: M4-M8 standardowe oraz M8 z kołnierzem, ze stali niskowęglowej i nierdzewnej o długościach w zakresie od 6 do 30 mm.

Rama i stół stanowiska wykonane są z profili aluminiowych, blat stołu z elementami bazującymi pokryty jest płytą izolacyjną. Z prawej strony stołu znajdują się złącza dla 5 pneumatycznych zacisków bazujących detal w miejscu zgrzewania i doprowadzających prąd. Nad stołem w osiach XY przemieszcza się portal wyposażony w głowice przypawające.

Po wybraniu odpowiedniej technologii zgrzewania operator:

  • układa na stole detale z blachy wykorzystując elementy bazujące, które można regulować w zależności od gabarytu detalu
  • umieszcza zacisk pneumatyczny tak aby dotykał detalu, otwiera zawór sprężonego powietrza, zacisk przysysa się do blatu utrzymując detal we właściwej pozycji podczas zgrzewania
  • opuszcza obszar kurtyn bezpieczeństwa
  • naciska start, portal z głowicami dojeżdża do punktów zgodnie z wybraną technologią, następuje automatyczne podanie i przypawanie trzpienia, po zakończeniu przypawania wszystkich trzpieni portal powraca do pozycji bazowej.

Z przodu i po bokach stanowiska znajdują się optyczne kurtyny bezpieczeństwa, a z tyłu drzwi serwisowe z wyłącznikami bezpieczeństwa. Na przednich kutynach bezpieczeństwa zamontowane są przyciski rozpoczęcia cyklu. Po prawej stronie stanowiska umieszczono panel operatorski HMI, na którym można tworzyć, edytować i zapisywać technologie przypawania (współrzędne kołka oraz jego typ).