Biuro
konstrukcyjne
Budowa
stanowisk
Automatyzacja
i robotyzacja
REALIZACJE

Stanowisko typu SM-2/1x80 do montażu i zgrzewania elementów układu wydechowego

Prezentowane stanowisko służy do zgrzewania punktowego elementów układu wydechowego. Urządzenie zostało zaprojektowane w formie kiosku podzielonego na dwie strefy: manualnego montażu i automatycznego zgrzewania. Dwupozycyjny stół obrotowy, przemieszczający detale pomiędzy strefami, został wyposażony w odpowiednie przyrządy bazowe. W strefie montażu, po założeniu rury na przyrząd bazowy, następuje jej wciskanie przez praskę na serwonapędzie, kontrolowane przez czujnik laserowy. Potem operator zakłada pozostałe detale i zamyka zaciski. W strefie zgrzewania dwie pary ruchomych kleszczy zgrzewalniczych wykonują zgrzewanie detali w zadanych punktach.

Kleszcze poruszają się w trzech osiach za pomocą serwonapędów, dzięki czemu na stanowisku można zgrzewać detale o różnych kształtach. Wewnątrz korpusu urządzenia zamontowano transformator zgrzewalniczy TECNA o mocy 100 kVA (P=50%) oraz zespół przygotowania powietrza z zaworem nadrzędnym ROSS, o najwyższej kategorii bezpieczeństwa, grupą zaworów wykonawczych oraz zaworem proporcjonalnym do nastawy siły nacisku elektrod. Kontrola obiegu wody chłodzącej realizowana jest poprzez główny czujnik przepływu wody KOBOLD. Do sterowania urządzeniem służy nadrzędny system PLC firmy Siemens. W przedniej części urządzenia znajduje się panel operatorski typu SIMATIC HMI i sterownik parametrów zgrzewania firmy TECNA TE550. W strefie manualnego montażu zastosowano ochronne bariery optyczne SCHMERSAL.