Biuro
konstrukcyjne
Budowa
stanowisk
Automatyzacja
i robotyzacja
REALIZACJE

Zautomatyzowane stanowisko typu SŁ-1/1x56/MF do szczotkowania cylindra amortyzatora i zgrzewania lokatora

W pełni zautomatyzowane stanowisko zostało zaprojektowane w formie kiosku z profili aluminiowych. Na stalowej ramie nośnej zainstalowano stół obrotowy odpowiadający za transport  detali do czterech podstacji:

  1. Ręczny załadunek cylindra amortyzatora / rozładunek gotowego komponentu.
  2. Szczotkowanie dna obudowy cylindra.
  3. Szczotkowanie miejsca pod lokator.
  4. Automatyczne podanie lokatora i zgrzewanie lokatora.

Na stacji (1) operator wkłada cylinder do gniazda, które jest odpowiednio zabezpieczone przed niewłaściwym położeniem cylindra (Poka Yoke), następnie operator przycisk start, stół obraca się  o 90° i czynność operatora się powtarza. Na stacji (2) odbywa się automatyczne szczotkowanie dna cylindra. Na kolejnej stacji (3) następuje szczotkowanie cylindra w miejscu przeznaczonym do przygrzania lokatora.  Obie operacje wykonywane są za pomocą szczotek stalowych sterowanych przez serwonapędy firmy Simens. Na ostatniej stacji (4) odbywa się zgrzewanie lokatora na wcześniej wyczyszczonym cylindrze. Lokator podawany jest automatycznie za pomocą chwytaka z podajnika do miejsca zgrzewania. Zgrzewanie realizuje specjalnie zaprojektowana zgrzewarka invertorowa 1000Hz, o mocy 56 kVA P-50% i sile nacisku 450 daN.

Za sterowanie maszyny odpowiada sterownik nadrzędny PLC Simensa, natomiast za sterowanie parametrami zgrzewalniczymi, odpowiada sterownik zgrzewalniczy TE700.  Bezpieczeństwo maszyny realizowane jest poprzez kurtyny optyczne oraz łączniki bezpieczeństwa.