Biuro
konstrukcyjne
Budowa
stanowisk
Automatyzacja
i robotyzacja
REALIZACJE

Stanowisko inwertorowe typu 6128/S/MF z przyrządami do zgrzewania śruby i obudowy zwijacza pasów samochodowych

Stanowisko 6128/S/MF bazuje na standardowej inwertorowej zgrzewarce garbowej produkcji TECNA o mocy 160 kVA (P=50%). Zgrzewarkę wyposażono w dwa wymienne przyrządy do zgrzewania punktowego dwóch typów obudowy zwijacza pasów samochodowych oraz do przygrzewania śruby do obudowy.

Na przyrządach zainstalowano siłowniki pneumatyczne do bazowania oraz mocowania detalu. Za zgrzewanie punktowe odpowiadają dwa kleszcze pneumatyczne, których położenie (góra, dół) regulowane jest poprzez siłowniki pneumatyczne. Przyrządy wyposażone są w czujniki indukcyjne do wykrywania prawidłowego założenia detalu oraz śruby.

Zgrzewarka wraz z przyrządem sterowana jest za pomocą nadrzędnego sterownika PLC Siemens oraz mikroprocesorowego sterownika parametrów zgrzewalniczych TE700. Za bezpieczeństwo podczas pracy operatora odpowiada kurtyna optyczna wraz z klatką zbudowaną z profili aluminiowych.