Biuro
konstrukcyjne
Budowa
stanowisk
Automatyzacja
i robotyzacja
REALIZACJE

Stanowisko typu SG 2/1×400 DC do zgrzewania garbowego sond do elementów układu wydechowego