Biuro
konstrukcyjne
Budowa
stanowisk
Automatyzacja
i robotyzacja
REALIZACJE

Stanowisko typu SM-2/1×80 do montażu i zgrzewania elementów układu wydechowego