Biuro
konstrukcyjne
Budowa
stanowisk
Automatyzacja
i robotyzacja
REALIZACJE

Zrobotyzowane stanowisko typu SL-2/1×200 do wciskania i zgrzewania liniowego denka do rury