Biuro
konstrukcyjne
Budowa
stanowisk
Automatyzacja
i robotyzacja
REALIZACJE

Mikroprocesorowe sterowniki parametrów zgrzewania

Zespoły inwertorowe średniej częstotliwości

Dostarczamy i wykorzystujemy zespoły inwertorowe średniej częstotliwości 1000Hz o mocach od 25KVA, P-50% do 315KVA,P-50% do budowy zgrzewarek inwertorowych punktowych stacjonarnych, inwertorowych garbowych stacjonarnych, punktowych kleszczowych podwieszanych jak i również w zgrzewarkach specjalizowanych.