Biuro
konstrukcyjne
Budowa
stanowisk
Automatyzacja
i robotyzacja
REALIZACJE

Zespoły inwertorowe średniej częstotliwości

Standardowe zgrzewarki korzystają z transformatorów 400 V zasilanych prądem zmiennym. Prąd jest regulowany na tyrystorach metodą „phase-shift”. Natomiast technologia inwertorowa wykorzystuje zasilanie z sieci trójfazowej 3 x 400 V. Wewnątrz inwertora prąd jest przetwarzany, filtrowany i transformowany przez mostek IGBT w prąd zmienny o średniej częstotliwości. Wykorzystuje go wyposażony w prostownik transformator zgrzewalniczy, który zaopatruje zgrzewarkę w odpowiedni prąd stały.

Oferujemy zespoły inwertorowe średniej częstotliwości 1000 – 4000 Hz o mocach od 25 – 315 KVA (P-50%) z nowoczesnym sterownikiem mikroprocesorowym TE700, do wykorzystania w budowie inwertorowych zgrzewarek punktowych i garbowych stacjonarnych, punktowych kleszczowych podwieszanych, jak również w zgrzewarkach specjalizowanych.