Biuro
konstrukcyjne
Budowa
stanowisk
Automatyzacja
i robotyzacja
REALIZACJE

Zgrzewarka garbowa o mocy 200 kVA (P=50%) z dwoma siłownikami do zgrzewania denka amortyzatora samochodowego

Stanowisko bazuje na zgrzewarce inwertorowej 6710 produkcji TECNA o mocy 200 kVA (P=50%) wyposażonej w dwa siłowniki zgrzewalnicze o sile nacisku 1242 daN.

Zgrzewarkę wyposażono w przyrząd do zgrzewania elementów denka amortyzatora samochodowego. Przezbrajalne gniazda przyrządu dolnego pozwalają na zgrzewanie detali o różnych wymiarach. Prawidłowe założenie detali jest kontrolowane za pomocą pinów bazujących, pierścieni i czujników indukcyjnych.

Operator ręcznie zakłada detale na przyrząd dolny i wciska przycisk START. Po zakończonym zgrzewaniu gotowe detale zostają automatycznie podniesione, zsunięte na rampy zsypowe i spadają do pojemników ustawionych po bokach maszyny.

Zgrzewarka wraz z przyrządem sterowana jest za pomocą nadrzędnego sterownika PLC Siemens oraz mikroprocesorowego sterownika parametrów zgrzewalniczych TE700. Za bezpieczeństwo operatora odpowiada klatka z profili aluminiowych i przesłon z poliwęglanu oraz frontowa kurtyna optyczna i osłony przeciwiskrowe.